NEKA_500

KK_térelválasztó-FF_520

9 – 10 évesek

Javasolt heti sportág specifikus edzésszám: kettő-három

KK_térelválasztó-FF_520

Kondícionális és koordinációs képzési feladatok

Ebben a korosztályban már részben elkülönülhetnek a képességek fejlesztésére irányuló tudatos edzésprogramok. Bár az edzésingerek hatásai összetetten jelentkeznek, nálunk is érdemes kiemelni az ügyességet, a gyorsaságot, mint kiemelten kezelendő, inkább fejlesztendő bázisképességeket. Ebben a korosztályban hangsúlyozottan megjelenik az állóképesség módszeres, szükségszerű képzése, elsősorban a korcsoport felső évjáratában, amit a szomatikus fejlődés, a képességek komplex fejleszthetőségének igénye és lehetősége diktál. „Szárazföldön” nem (a vízben) történő állóképességi alapozómunka számára a 9-10 éves korosztály a hangsúlyozott kiinduló élettani potenciál.

A gyorsaság fejlesztése: a ritmusérzék, induló és irányváltoztató képesség dinamikája, az ügyesség-koordináció együttes javításával hasznos, a zenére szökdelő iskolák, különböző lépéskombinációkkal, a táncból, az aerobik gyakorlatanyagaból átvett mozgásanyagok, mozgássorok.

A rajtgyakorlatok különböző testhelyzetekből, fordulatokkal, irányváltoztatásokkal, labdával és labda nélkül (15-30 méteres távokon).

Gyakorlatok a sor és váltóversenyek anyagából; ezek a gyorsaság fejlesztésére alkalmasak.

Labdával végzett specifikus gyakorlatok, a labdavezetés, fordulatok, irányváltoztató képességen, valamint a futógyorsaság versenygyakorlataival.

A labdás és labda nélküli gyakorlásnál továbbra is kapjanak fontos szerepet a magas frekvencián, nagy sebességgel végrehajtott, kellő pihenőidővel, regenerálódási szakaszokkal szervezett, játékos, társas, szervezési, lebonyolítási formák.

Az erő fejlesztése: a fiatal sportoló saját testsúlyával történő gyakorlása közben a torna és atlétika gyakorlatanyagának felhasználásával, támaszhelyzetekben, tolódzkodó-húzódzkodó gyakorlatokkal, a hasi háti oldal egyenletes fejlesztésével (törzserő képzésével), a vállöv, a kar, az ujjak és a láb erejének megfelelő mozgásszerkezeti kritériumokkal való végrehajtása, gyakorlása.

A környezeti adottságok erőfejlesztő lehetőségei mellett a könnyebb, kisebb ellenállású szerek használata is megengedett az agonista-antagonista izomzat körültekintően egyenletes fejlesztéséhez (kézi szerek, gumikötél, tömött labda).

Az állóképesség fejlesztése: a keringési, szívvolumen kialakításának intenzív szakasza kezdődik. A szénhidrát-zsír alapú aerob, elsősorban oxigénfüggő állóképességi munka kiemelt képzési cél ebben a korcsoportban. A szénhidrát és zsírraktárak fejlesztése indul meg az intenzív szívvolumen növekedéséve, növelésével párhuzamosan. Ebből a szempontból a későbbi terhelhetőség szempontjából, a keringési-restitúciós paraméterek oldaláról különösen kiemelten kezelendő korosztályról van szó.

Hosszú és közepes tempójú futások, 20-30-45 perc között, esetenként a teljes elfáradásig. A szívüreg térfogatának növelésére, a tüdőkapacitásának javítására, az aerob állóképesség színvonalának jobbítására, a hosszú távok alkalmazása mellett, a terepfutásokat kifejezetten könnyű iramváltásokkal, enyhe lüktető futásokkal is programba iktathatjuk.

A keringés elaszticitásának kezdődő javítására esetenként 600-1000 méteres futótávolságok is beiktathatók. Az iramváltások rövidebb távok intenzív formáinak alkalmazása, mintegy szoktatása a szervezetnek, csak eseti alkalmanként kerülhet sorra a játékban, a mérkőzéseken előforduló anaerob körülményekhez való szoktatás módszereként.

A korosztály technikai, taktikai tartalmú képzése

A labdafogás, átadások különböző alakzatokban iskolázása változó körülmények és formációk felhasználásával.

4-5 méteres távolságtól 8-10 méteres távolságig szemből, oldalról, rézsutosan hátulról érkező labda biztos elfogása és zökkenőmentes továbbítása.

Labdaadogatási gyakorlatok növekvő mozgási sebességgel különböző lépéskombinációkkal a kidobást megelőzően.

A dobótechnika, a felsődobás tökéletesítése, hatékonyságának növelése, az életkornak megfelelő nehezített szerek felhasználásával.

A beugrásos, felugrásos dobás technikájának tudatos képzése, három esetleg kettő lépésből való alaptechnikai formáinak viszonylag stabil, jó színvonalúnak mondható technikai végrehajtása az alapkövetelmény.

A váll vonalának és az alatti dobásfajták technikai képzése, előkészítő, rávezető gyakorlatai.

Az egyéni sáncolás nagyobb méretű, szivacs és versenylabdával való technikai megismertetése és gyakorlása, a fájdalomtűrés szintjének elviselése, a hozzá való alkalmazkodás, szoktatás.

A játékban meglévő futómozgások, irányváltoztatások, egyszerűbb fajtái a fordulatok különböző technikái, azok bővített alkalmazása, futóiskolák, szökdelőiskolák és koordinációs kar- és lábmunkát javító koordinációs mozgásiskolák alkalmazása. Ezeket a gyakorlatokat, fordulatokat, átemeléseket, karlendítéseket, karkörzéseket labdával a kézben is gyakoroltassuk.

Magas és mély labdavezetés, fordulatok közelebbi és távolabbi végrehajtása passzívvédőktől és aktívvédőktől.

Védekező lábmunka alapformáinak, lépéshosszának, lépésfrekvenciájának, lépéskoordinációjának fejlesztése, valamint kapcsolása más technikai elemekkel (pl. rajtfordulatok, indulások) rövidebb és hosszabb távolságban.

Különböző testnevelési játékok körébe tartozó, sor- kidobós, pontszerző, valamint képesség és készségjavító ügyességi és koordinációs pályák versenyszerű szervezése, lebonyolítása, nehezedő feladatsorokkal. Meggondolandó a csapatok mérkőzéseit megelőző, ilyen jellegű versenyformákban való speciális csapatversenyek lebonyolítása.

Taktikai képzési feladatok

A testnevelési játékok tárgykörébe való, különös tekintettel a labdakezelési és hajító mozgás gyakorlására, különböző társas taktikai tartalmak építésére.

A csapatok közötti tömbösített, több próbára épülő játéknapok versenyszerű lebonyolítása a már említett készség- és képességfejlesztő koordinációs pályák, versenyhangulatú, illetve versenyrendszerű lebonyolítása.

Megfontolásra érdemes, hogy a tornarendszerű kézilabda mérkőzéseken, megállapodás szerint érdemes az emberfogás, vegyes- nyitott védelemmel, 3-3 elleni nyitott védekezés ellenében különböző taktikai, speciális kétpólusú játékokat választani. Ez elsősorban előkészületi, tornarendszerű versenyekre vonatkozhat.

Az aktív, kreatív részvétel a szabad, kötetlen játékban, a feladatok terhelése, teherelosztása minden játékos számára lehetőleg közel azonos legyen.

A helyezkedés, a megjátszhatóság, a folyamatos összjáték kiemelt feladat.

Ebben a korosztályban, kb. 50-50 százalékban alkalmazzunk lazább vagy szorosabb emberfogásos védekezést, valamint nyitott védekezést a 3-3-as, 9 méteres vonalig előre helyezkedő területvédekezést, ahol alapszabályként csak a beálló játékossal és a befutókkal lehet visszahelyezkedni, a védőtársakkal együttműködni.

Az emberfogásos és nyitott területvédekezés kiemelten modellezze és fejlessze az aktív támadó és védő kezdeményezőkészséget, magatartást, a megelőzést, az elővételezést, valamint a védők összjátékát, a megjátszhatóságot, az el- és befutásokat, az át- és betöréseket, labdával és labda nélkül.

A változó játékhelyzetekhez való gyors alkalmazkodás kialakítása, a labda birtoklásakor, és elveszítésekor.

A két, vagy többpólusú játékok felhasználása, a támadó, védőfeladatok dinamikus változtatásával, a gyors alkalmazkodás, a taktikai átkapcsolás, a változó, támadó, védő magatartási formák alkalmazására, felismerésére.

A 3-3 elleni, 4-4 elleni játék és a 6-6 elleni támadó- és védőjáték szerkezeti építése, tapasztalatszerzés, a keresztirányú támadásvezetés, helycserék egyszerű formáira, a védelembe való befutás utáni taktikai helyzetekre.

A kreatív és kooperatív játékot nyitott, és zártabb védelem ellen, a pálya teljes szélességében és mélységében is lehet gyakorolni, az egyéni és társas kezdeményezést, a „háromszög játékot”, a társakkal való átadások különböző kombinációit a labda felé, vagy attól távolodó játékos, megfelelő tempójú, technikai elemmel való megjátszását.

A védekezésben külön hangsúlyt helyezzünk a megelőző, kezdeményező, offenzív, aktív védekezési szokásokra, és kisebb figyelmet fordítsunk a defenzív védekezési gyakorlatra.

A támadó jellegű védőtevékenységet kössük össze a labdaszerzésre összpontosító, és abból azonnali indítást kezdeményező szemlélettel, gyakorlattal.

A labda megszerzése egész pályán (emberfogásnál), és a védővonalban, lehetőleg egyéni, társas támadáskezdeményezéssel, az indítási készség kialakításával, azok folyamatos javításával párosuljon.

Az indításos játék, azok döntően sávtartásos, illetve üres területekre való felfejlődési formái, fokozatosan gyorsuló tempóban menjen végbe emelkedő ritmusú játékhoz teremtse meg az alapot.

Személyiségfejlesztés

  • A mind erősebb képzéshez szükséges figyelem, koncentráltság fenntartása, javítása.
  • Az érdeklődés, elkötelezettség, vonzódás kialakítása.
  • A testérzékelés – önkép magabiztosság kialakítása a mozgások végrehajtásakor.
  • Az elvégzett munkából adódó magabiztosság az edzéseken.
  • A tanultakat alkalmazni akaró és tudó hozzáállás, ambíció kialakítása.
  • A játékban győzni tudás, győzni akarás folyamatos kialakítása.

A sport iránti motivációs bázis kialakítása az edzésen, a mérkőzéseken és a szabadidőben.

NEKA_500