Hiába a nagy akarat, ha a képzelet az ellenkezőjét segíti

A hazai sportéletben sok edző, versenyző és szülő részéről is érezhető az akarat és a szándék misztifikációja. Természetesen nagy a jelentősége a rendszeres, kitartó munkának, a rengeteg gyakorlásnak, enélkül nincs jó eredmény, de tudjuk, hogy mindenki behatárolt genetikailag az összes képességében, csak eltérő mértékben. Nem igaz, hogy „csak akarni kell”. Egy pillanatnyi sporteredmény olyan sokváltozós függvény, mely tényezőinek, független változóinak egy részét és azok bonyolult kölcsönhatásait ma még meg sem tudjuk nevezni. Kisebb részét már mérni is tudjuk, de nagyon tévútra lehet menni, ha túldimenzionálunk egy-egy szemmel jól látható tulajdonságot, vagy módszert, eszközt, testi, lelki állapotot, mint a pillanatnyi jó vagy rossz teljesítmény okát. Ha a sportolóinkba a realitás keretein belül képesek vagyunk belelátni a jó eredményt, ha pozitívumaikban megerősítjük őket, és ha a kapcsolatunk kölcsönösen bizalommal teli, a sportoló fiatalok igazodni fog víziónkhoz, és életüket is aszerint alakítják, az edzésmunkát is úgy végzik, hogy közös célunk megvalósulhasson.