Székesfehérvár, a Királyok Városa megyei jogú város a Dunántúlon, a Közép-Dunántúl régió központja, Fejér megye és a Székesfehérvári járás székhelye, Magyarország kilencedik legnépesebb városa. Az egyik legnagyobb múltú magyar város, hajdani királyi székhely, koronázóváros. Belvárosa műemlékekben rendkívül gazdag. Napjainkban sokféle, de főleg gazdasági szempontból Magyarország egyik legfejlettebb nagyvárosa. Budapest és a Balaton között félúton fekszik, a Velencei-hegység DNy-i letörésének peremén, két egymásra merőleges árkos vetődésben kialakult süllyedék kereszteződésében a Móri-árok déli, mezőföldi nyílásában. A Velencei-tótól 15 km-re található.Területe változatos tájegyüttes része, amely nagyobbrészt síksági és dombsági, kisebb részt pedig hegységi felszíntípusokból áll, túlnyomórészt mezőföldi tájvonások uralkodnak. Az elmúlt évtizedek régészeti kutatásai sok középkori maradványt tártak fel a város területén, amelyeket restauráltak és kiállítottak. A Romkertben találhatóak az Árpád-kori koronázó bazilika maradványai, Szent István király szarkofágja, valamint a 15 magyar király (köztük I. István) egyenlőre még azonosítatlan földi maradványait őrző osszárium is.