TESI_logó-150A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A testnevelés új stratégiájának és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” elnevezésű kiemelt projektjét.

A – T.E.S.I. – Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések elnevezésű projektelem legfontosabb céljai és feladatai az alábbiak:

• Széleskörű szakmai egyeztetések mellett kidolgozzák a minőségi testnevelés oktatás kritériumrendszerét.
• Javaslatokat és ajánlásokat fogalmaznak meg a testnevelő tanárképzés, a tanítóképzés és a pedagógus-továbbképzési rendszer szakmai tartalmainak korszerűsítése érdekében.

• Bemutatják az elmúlt 10-15 év magas színvonalú, hazai és nemzetközi tudományos kutatásait, valamint a gyakorlatban alkalmazott didaktikai megközelítéseket az iskolai testnevelés területén.

• Feltárják az iskolák egészségfejlesztési programjaiban rejlő azon lehetőségeket, amelyek segítségével a diákok az iskolai testnevelésen és sporton kívül további egészségfejlesztő testmozgásban vehetnek részt.

• Bevezetik a Diáksport Önkéntességi Programot, amely a tanórán kívüli, de az intézményen belüli egészségfejlesztő testmozgást ösztönzi. Ez a program az aktív állampolgári és a szociális kompetenciák fejlesztésén túl a hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók társadalmi befogadásának, integrációjának fontos eszköze.
A céljaik elérése érdekében a Magyar Diáksport Szövetség az összes magyarországi iskolában kérdőíves felmérést bonyolít le, amely alapján feltárja az iskolai testnevelés erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és beavatkozási pontjait. Ezekre építve fogalmazza meg a stratégiában az operatív lépésekkel kapcsolatos javaslatait.

részletesebben »

TESI_teljes-logo_500